BeFair tar över bad i Tur­ko­sen

Vi i Solna - - NYHETER -

Bostads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten har teck­nat ett hy­res­kon­trakt med fö­re­ta­get BeFair som dri­ver bad- och frisk­vårds­an­lägg­ning­ar. BeFair flyt­tar in i Tur­ko­sen på Han­ne­bergs­ga­tan 41 i Skyt­te­holm.

Hy­res­kon­trak­tet lö­per över tre år och BeFair flyt­tar in i lo­ka­ler­na som även ti­di­ga­re an­vänts för bad och frisk­vård den 1 ju­li 2018.

Fram till nu har verk­sam­he­ten vid Tur­ko­sen dri­vits av frisk­vårds­fö­re­ta­get Med­ley.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

NY. BeFair tar över ef­ter Med­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.