Man häk­tad miss­tänkt för mord

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

En 22-årig man har häk­tats miss­tänkt för mord på den kvin­na i 30-års­ål­dern som hit­ta­des död i sitt bad­kar i Nor­ra Ri­torp för drygt två vec­kor se­dan.

Det var för drygt två vec­kor se­dan som po­li­sen lar­ma­des till en lä­gen­het på Törn­bac­ken i Nor­ra Ri­torp. I bad­ka­ret på­träf­fa­des kvin­nan död. I lä­gen­he­ten fanns även hen­nes dot­ter. Po­li­sen be­trak­ta­de in­led­nings­vis kvin­nans död som ett själv­mord men gans­ka snabbt ru­bri­ce­ra­des ären­det om till miss­tänkt mord.

Miss­tan­kar­na rik­ta­des mot en 22-årig man som kvin­nan ti­di­ga­re haft en re­la­tion med. Han var re­dan då an­hål­len i sin från­va­ro miss­tänkt för miss­han­del och ola­ga hot i sam­band med an­nan ut­red­ning

I och med att hän­del­sen först ru­bri­ce­ra­des som själv­mord be­trak­ta­des lä­gen­he­ten in­te in­led­nings­vis som en brotts­plats, vil­ket för­svå­ra­de den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en. Den miss­tänk­ta 22-åring­en greps och an­hölls i tis­dags i för­ra veckan. Han häk­ta­des vid Sol­na tings­rätt som skä­li­gen miss­tänkt för mord, vil­ket är den lägs­ta gra­den av miss­tan­ke.

Till näs­ta häkt­nings­för­hand­ling mås­te åkla­ga­ren pre­sen­te­ra om­stän­dig­he­ter som gör att miss­tan­ke­gra­den höjs till san­no­li­ka skäl.

Den häk­ta­de 22-åring­en ne­kar till an­kla­gel­sen

FO­TO: LEIF OLDENBURG

HÄK­TAD. 22-åring­en häk­ta­des i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.