Ti­o­tal i slags­mål i cent­rum

Vi i Solna - - NYHETER -

Ett ti­o­tal per­so­ner ham­na­de på tis­dags­kväl­len i slags­mål på busstor­get i Sol­na cent­rum.

En­ligt vitt­nen bör­ja­de brå­ket på tor­get vid 19-ti­den och fort­sat­te se­dan i en park i när­he­ten. En per­son ska ha ska­dats i an­sik­tet.

När po­li­sen kom till plat­sen ha­de de in­blan­da­de för­svun­nit. Man på­träf­fa­de in­te hel­ler nå­gon ska­dad per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.