Skrä­pigt även på vägen från Ica

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Vän av ord­ning

Kan in­te an­nat än hål­la med ”Arg Bergs­ham­ra­bo” som skrev i Vi i Sol­na nr 17 att Krauss torg är en sop­hög och in­te en­dast där. Vägen från Ica ut­med bus­kar­na är ock­så en sop­hög med glass­pap­per, go­dis­pap­per och tom­ma kak­kar­tong­er och plast­kar­tong­er som om folk ba­ra tror det är att slänga när man ätit nå­got!

Sätt upp en stor pap­pers­korg en bit bort från Ica så folk kan slänga sitt skräp i den in­nan de fort­sät­ter sin vandring mot Barks väg, if, Carl Malm­s­tens väg. Fö­re t-ba­nened­gång­en finns en pap­pers­korg men den bor­de va­ra myc­ket stör­re då den of­ta är full.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.