In­brott i elekt­ro­nik­bu­tik

Vi i Solna - - NYHETER -

En elekt­ro­nik­bu­tik i Bergs­ham­ra ut­sat­tes för­ra hel­gen för en grov stöld. In­brot­tet in­träf­fa­de sent på lör­dags­kväl­len.

Gär­nings­per­so­ner­na ha­de med hjälp av två for­don bru­tit loss en dörr till fö­re­ta­get och se­dan stu­lit elekt­ro­nik­va­ror. Där­ef­ter läm­na­de de plat­sen i and­ra for­don. For­do­nen som an­vän­des vid in­brot­tet läm­na­des kvar på plat­sen. En­ligt upp­gift kan tju­var­na ha kom­mit över va­ror för fle­ra hund­ra­tu­sen kro­nor.

De två kvar­läm­na­de for­do­nen är tag­na i be­slag. En för­un­der­sök­ning om grov stöld har in­letts

FOTO: LEIF OLDENBURG

OKLART. Stöl­den in­träf­fa­de nå­gon gång un­der lör­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.