Unga fick var fjär­de lä­gen­het

Vi i Solna - - NYHETER -

En fjär­de­del av al­la le­di­ga lä­gen­he­ter som Sig­na­lis­ten för­med­la­de un­der årets förs­ta kvar­tal gick till ung­do­mar. Det vi­sar sta­tistik från den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen.

To­talt för­med­la­des 162 lä­gen­he­ter un­der pe­ri­o­den och av dem gick 40 styc­ken till per­so­ner mel­lan 18 och 27 år.

Sig­na­lis­tens po­li­cy är att le­di­ga en­rums­lä­gen­he­ter och kort­tids­kon­trakt i förs­ta hand ska gå till unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.