En tak­bar i världs­klass

Vi i Solna - - NYHETER -

The Wi­ne­ry Ho­tel i Frösun­da har en av värl­dens tio bäs­ta nya tak­ba­rer, en­ligt den ame­ri­kans­ka af­färs­tid­ning­en For­bes.

– Det här är väl­digt ro­ligt. I år har vi sat­sat ext­ra på att få till rätt stäm­ning och lå­ta ter­ras­sen vi­sa sig i sitt rät­ta ele­ment. Att For­bes lis­tar oss som en av värl­dens bäs­ta nya tak­ba­rer är ett enormt er­kän­nan­de och vi är såklart al­la väl­digt gla­da och stol­ta, sä­ger Jan Sö­der, hjär­nan bakom bå­de in­red­nings­de­sign och ar­ki­tek­tur på The Wi­ne­ry Ho­tel.

Utö­ver The Wi­ne­ry Ho­tel listas bland an­nat tak­ba­rer på QT I Mel­bour­ne, HGU i New York, The Si­lo i Kapstaden och Aria Ho­tel i Bud­a­pest.

FOTO: CHRISTI­AN BERGENSTRÅLE

UT­SIKT. Tak­ba­ren på The Wi­ne­ry Ho­tel med ut­sikt över Brunns­vi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.