MER För­sla­get

Vi i Solna - - NYHETER -

SKA­PA för­ut­sätt­ning­ar för vux­na att ha till­gång till ro­li­ga och sti­mu­le­ran­de ak­ti­vi­te­ter i utom­hus­mil­jö.

EX­EM­PEL­VIS studs­mat­tor, klät­ter­ställ­ning­ar, schack och and­ra säll­skaps­spel.

LEK­PLAT­SER för vux­na finns re­dan i en rad stä­der, bland an­nat Oslo, Kö­pen­hamn och San Fran­ci­sco.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.