Tvär­ba­nan stängs kvälls­tid

Vi i Solna - - NYHETER -

I bör­jan av ok­to­ber blir det krång­ligt igen för tvär­ba­nans re­se­nä­rer. Spår­vagnstra­fi­ken ställs näm­li­gen in på kväl­lar och nät­ter un­der var­da­gar­na på grund av un­der­hålls­ar­be­te. Av­stäng­ning­en gäl­ler he­la sträc­kan mel­lan Sol­na och Sick­la, från kloc­kan 20.00 till 01.30 mel­lan 1 och 11 ok­to­ber. Un­der fre­dag, lör­dag och sön­dag går ba­nan som van­ligt.

1, 2, 8, 9 ok­to­ber: He­la sträc­kan av­stängd från kloc­kan 20.00. 3, 4, 10, 11 ok­to­ber: Sträc­kan mel­lan Al­vik och Sick­la är av­stängd. Sträc­kan mel­lan Al­vik och Sol­na cent­rum rul­lar som van­ligt. Er­sätt­nings­bus­sar kör mel­lan Sol­na cent­rum och Sick­la när Tvär­ba­nan är av­stängd.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

AV­STÄNGD. Un­der­hålls­ar­be­te ska gö­ras un­der kväl­lar och nät­ter i bör­jan på ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.