Sol­na fö­re­ta­gens fa­vo­rit­kom­mun

Vi i Solna - - NYHETER -

Okej. Det he­ter ”Flem­pan”, för faen. Och Vre­ten, när vi än­då hål­ler på, in­te Sol­na Strand. @Ca­ren­holm kom­men­te­rar namn i sta­den.

För elf­te året i rad top­par Sol­na ran­king­en av de kom­mu­ner i lan­det som har det bäs­ta fö­re­tagskli­ma­tet.

Två tred­je­de­lar av ran­king­en ut­görs av en­kätsvar från små och sto­ra fö­re­tag i kom­mu­nen. I den sista tred­je­de­len väger Svenskt Nä­rings­liv även in sta­tis­tis­ka fak­to­rer från SCB (Sta­tis­tis­ka central­by­rån) och UC (Upp­lys­nings­cen­tra­len).

Stock­holms kom­mun ham­nar på plats 123. Årets sto­ra klätt­ra­re är Sund­by­berg som går från plats 47 till plats el­va i ran­king­en. Längst ner i Stock­holms län ham­nar Nynäs­hamn på plats 249 av lan­dets 290 kom­mu­ner.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

Sol­na Bu­si­ness Park har vux­it fram som ett renod­lat fö­re­tags­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.