Be­slu­tat: Bö­ter di­rekt för ratt­surf

Vi i Solna - - NYHETER -

1 500 spänn på stub­ben. Nu kom­mer po­li­sen böt­fäl­la dig di­rekt om du ratt­sur­far. I feb­ru­a­ri bör­ja­de den nya la­gen som för­bju­der fö­ra­re att sms:a, mo­bil­sur­fa el­ler pra­ta i te­le­fon ut­an hands­free när man kör bil att gäl­la.

Nu har po­li­sen fått klar­tec­ken på att böt­fäl­la på plats en­ligt Stock­holmspo­li­sens tra­fik­si­da på Fa­ce­book.

Ti­di­ga­re har de som er­tap­pats med ex­em­pel­vis ratt­surf fått kal­lats till tings­rätt och dö­mas för brot­tet en­ligt po­li­sen.

Men från och med 1 ok­to­ber, vän­tar istäl­let 1 500 spänn i bö­ter di­rekt och en an­märk­ning i be­last­nings­re­gist­ret en­ligt po­li­sen. Kör­kor­ten kan ock­så dras in.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

ELBIL. Ladd­plat­sen på Skyt­te­holms­vä­gen har fun­nits länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.