An­ta­let ladd­plat­ser ut­ö­kas

Vi i Solna - - NYHETER -

Den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten ut­ö­kar an­ta­let ladd­plat­ser för el­bi­lar. Just nu mon­te­ras 20 ladd­box­ar i Ha­galund och in­nan som­ma­ren 2019 ska 56 ladd­plat­ser fin­nas på plats i Sol­na.

– Sig­na­lis­ten fö­re­går ock­så själ­va med gott ex­em­pel ge­nom al­la fö­re­tags­bi­lar som idag drivs av ic­ke­fos­si­la driv­me­del kom­mer att er­sät­tas av el­bi­lar, sä­ger Magnus Nils­son (M), sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Sig­na­lis­ten.

Ha­galund är det om­rå­de som får flest ladd­plat­ser, men även i Skyt­te­holm, Väst­ra vägen och Bergs­ham­ra mon­te­ras det ladd­box­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.