DÄR­FÖR ÖVAR DE FÖR KRIG I SOL­NA

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Se­nas­te vec­kan har mi­li­täröv­ning­en i stads­mil­jö på­gått i bland an­nat Sol­na. Här vak­tar en ”Quick Re­ac­tion For­ce” Po­lis­hög­sko­lans söd­ra en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.