Be­sikt­ning för bil och fö­ra­re

Vi i Solna - - NYHETER -

Bå­de bi­len och glas­ö­go­nen klarade sig ut­an ned­slag. Mats Klint­dahl kun­de läm­na Bil­prov­ning­en i Frösun­da ut­an att be­hö­va oroa sig för nya ut­gif­ter.

Ny­li­gen bjöd Sy­nop­tik och Bil­prov­ning­en in till sin år­li­ga Syn­be­sikt­ning. Sam­ti­digt som bi­len gick ige­nom al­la tes­ter er­bjöds fö­rar­na att un­der­sö­ka hur de ser på långt håll – och om even­tu­el­la glas­ö­gon be­höv­de upp­da­te­ras.

Un­ge­fär var ti­on­de bi­list har så då­lig syn att de in­te ens skul­le få ta kör­kort med den synskär­pan de har i dag, en­ligt siff­ror från Syn­be­sikt­ning­en.

Bå­de Mats Klint­dahl och hans vi­ta Mer­ce­des vi­sa­de sig va­ra fel­fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.