Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD - Be­h­rang Ja­mal Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-408 957 24

FRÅ­GA: Jag har sålt min lä­gen­het och flyt­tar till en andra­handslä­gen­het nu i november. Hur snabbt mås­te jag kö­pa en ny lä­gen­het för att kun­na ta med mig rea­vins­ten?

SVAR: Du be­hö­ver flyt­ta in i den nya bo­sta­den se­nast den 2 maj det and­ra året ef- ter det år du sål­de ur­sprungs­bo­sta­den. Om du sål­de bo­sta­den un­der 2018 be­ty­der det allt­så att du be­hö­ver flyt­ta in i den nya bo­sta­den se­nast den 2 maj 2020.

Med att flyt­ta in me­nas att du folk­bok­för dig i den nya bo­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.