Ny ord­fö­ran­de i full­mäk­ti­ge

Vi i Solna - - NYHETER -

Lars-Erik Sal­mi­nen (M) är ny ord­fö­ran­de i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge. Han ef­ter­trä­der par­ti­kam­ra­ten Sven Kin­nan­der som läm­nar över klub­ban ef­ter att ha lett full­mäk­ti­ges sam­man­trä­den i 16 år.

Vid det nya full­mäk­ti­ges förs­ta sam­man­trä­de på mån­dags­kväl­len ut­sågs Pe­hr Gran­falk (M) till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, en post som han har haft se­dan 2012. Gran­falk och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ar­ne Öberg blir, pre­cis som un­der den gång­na man­dat­pe­ri­o­den, kom­mu­nal­råd på hel­tid.

Öv­ri­ga par­ti­er i full­mäk­ti­ge fick kom­mu­nal­råds­pos­ter på 50 pro­cent. Un­dan­ta­get var Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

ILLUSTRATION: WINGÅRDHS

FASADEN. Kon­tors­hu­sets öst­ra fa­sad med den nya ga­tan i Ekelunds­brons för­läng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.