Vi­sa med­mänsk­lig­het istäl­let för att straf­fa folk

Vi i Solna - - TYCK OM! -

vill att al­la ska kom­ma hit men lö­ser va­re sig pro­ble­men med kol­lek­tiv­tra­fi­ken el­ler par­ke­rings­pro­ble­men. Skärp er. Vi­sa li­te med­mänsk­li­get istäl­let för straf­fa folk yt­ter­li­ga­re.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.