Solna­för­fat­ta­re får kul­tur­stöd

Vi i Solna - - NYHETER -

Solna­för­fat­ta­ren Su­zan­na Pe­ters­son Ke­ro har be­vil­jats kul­tur­stöd av Sta­tens Kul­tur­råd för sin bok ”Ru­ne by­ter liv”.

Boken hand­lar om Ru­ne, en ti­o­å­rig kil­le som är ad­op­te­rad från Ma­da­gas­kar. Han fun­de­rar myc­ket över var­i­från han kom­mer och vem han var in­nan han kom till Sve­ri­ge.

– Det är ett äm­ne som lig­ger mig väl­digt nä­ra. Dels för att jag själv har ad­op­te­rat, men ock­så för att jag pra­tat med många som är ad­op­te­ra­de, och för­stått att många kän­ner sig rot­lö­sa, sä­ger Su­zan­na Pe­ters­son Su­zan­na Pe­ters­son Ke­ro bor i Skyt­te­holm. Hon är ut­bil­dad ju­rist, men har en pas­sion för skri­van­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.