Om ut­ställ­ning­en

Vi i Solna - - NYHETER -

Ut­ställ­ning­en ”Pus­sel” är en del i pro­jek­tet ”Konsten att mö­tas” som ger konst­för­e­ning­ar möj­lig­het att mö­ta och stäl­la ut ut­lands­föd­da konst­nä­rer. Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Post­k­od­lot­te­ri­et.

Ut­ställ­ning­en på­går till den 5 de­cem­ber. Öp­pet al­la var­da­gar: KL 11.00 - 16.00 Hel­ger: KL 11.00 - 14.00. Adress: Björnsti­gen 137, Bergs­ham­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.