Om can­na­bis

Vi i Solna - - DET HÄNDER -

Can­na­bis är en tå­lig växt som kla­rar de fles­ta kli­mat. Den kan an­vän­das till fle­ra än­da­mål, men be­rus­nings­pro­duk­ter­na är van­li­gast. Ma­riju­a­na ut­vinns ur tor­ka­de hon­bloms­ställ­ning­ar och hasch av sam­man­pres­sad kå­da. Till­fäl­ligt can­na­bis­bruk kan spå­ras i urin­prov i upp till en må­nad ef­ter be­rus­nings­till­fäl­let. Straf­fet för ringa nar­ko­ti­kabrott, vil­ket är den van­li­ga do­men när nå­gon an­vänt can­na­bis, är bö­ter el­ler fäng­el­se i upp till sex må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.