Bergs­ham­ra­e­le­ver viss­te mest

Vi i Solna - - NYHETER -

Klass 4A från Bergs­ham­ra­sko­lan kan sträc­ka på sig – klas­sen vet mest om Sol­na.

På tors­dags­kväl­len var det fi­nal i den år­li­ga frå­ge­spor­ten om Sol­na i stads­hu­sets hör­sal, Ele­ver­na från Bergs­ham­ra­sko­lan vi­sa­de sig kän­na till sin hem­kom­mun all­ra bäst. Vi i Sol­na gra­tu­le­rar.

Täv­ling­en ar­ran­ge­ra­des i år pre­cis som ti­di­ga­re år av Sol­na Hem­bygds­för­e­ning.

FOTO: ÅSA MÖL­LER

SEGRARE. Ele­ver­na från Bergs­ham­ra­sko­lan viss­te mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.