Råsun­da va­ru­hus ger kun­der­na en klas­sisk jul

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Råsun­da va­ru­hus öpp­na­de

1950. Årets ef­ter tog Erik Grönkvist över verk­sam­he­ten. Se­dan 1993 dri­ver so­nen

Per Grönkvist och hans fru Ma­rie det klas­sis­ka va­ru­hu­set på Råsunda­vä­gen 169. Bu­ti­kens jul­skylt­ning loc­kar

be­sö­ka­re och kun­der från he­la Stock­holms­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.