Trän­ar­byte ska

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

lyf­ta AIK

oli­ka ni­vå­er att trä­na på. För de som vill sat­sa ex­tra myc­ket har vi vår elit­verk­sam­het. Att vi får med många del­ta­ga­re på SM/RM är ett bra be­tyg och att vi job­bar på rätt sätt. krop­pen hål­ler och vi har and­ra stör­re in­ter­na­tio­nel­la eve­ne­mang näs­ta år att se fram emot, sä­ger Will­berg.

För­ra året tog Sol­na ett guld och två brons. Dess­utom vann Eme­lie Ling guld, men då täv­la­de hon för Ös­terå­ker. I år vill gär­na klub­ben kom­ma hem med me­dal­jer igen.

– Som van­ligt så sat­sar vi på att gö­ra fel­fria åk och se­dan får man se hur långt det räc­ker. Själv­klart vo­re det ro­ligt om vi tar fle­ra me­dal­jer på SM.

– Bå­de Eme­lie Ling och Ju­lia Bro­vall har go­da chan­ser att kom­ma högt, men det är dags­for­men som av­gör.

SM/RM bör­ja­de på ons­da­gen (12/12) och hål­ler på till sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.