Hil­ma af Klints liv blir ope­ra

Vi i Solna - - NYHETER -

Sol­na­bör­di­ga konst­nä­ren Hil­ma af Klints liv ska bli ope­ra, en­ligt Sveriges Ra­di­os Kul­tur­nytt. Ope­ran har pre­miär på Mo­der­na Mu­se­et i Stock­holm den 9 mars och fort­sät­ter se­dan till Gug­gen­heim­mu­se­et i New York, där Hil­ma af Klints verk för när­va­ran­de ställs ut.

Kom­po­si­tö­ren Ben­ja­min Staern står för mu­si­ken, och idén kom­mer från ope­ras­ång­ers­kan och pro­du­cen­ten Met­te af Klint.

– Det som jag och jag tror många and­ra ser i hen­nes tav­lor är mu­sik och rö­rel­se, och det var det som in­spi­re­ra­de mig, sä­ger hon till Kul­tur­nytt.

Konst­nä­rer­na Ann Dahl­man och Ca­ri­na Agards­son på för­ra årets Vår­sa­long. VERK. FOTO: LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.