Så hjäl­per du din hund på ny­år

Vi i Solna - - NYHETER -

klub­ben, sä­ger att det in­te är ovan­ligt att hun­dars räds­la för smäl­la­re och fyr­ver­ke­ri­er dy­ker upp plöts­ligt.

– Den som är stursk och tror att ens hund kla­rar det ska tän­ka en gång till. Det är ba­ra an­svars­löst att ut­sät­ta hun­den för tolvsla­get i onö­dan. Det är till­fäl­let som gör att en räds­la ut­veck­las och när den väl har eta­ble­rats är den väl­digt svår att bli av med, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.