SAM­TAL TILL ”DEN AND­RA TO­VE HÄGG” (MED EN­KEL-V)

Vi i Solna - - DET HÄNDER -

Hej, är det To­ve Hägg?

– Ja, jag vill ba­ra sä­ga att om du sö­ker po­li­sen To­we Hägg så har du ringt fel.

Nej, jag vill pra­ta med dig. Po­li­sen To­we Hägg hörs och syns of­ta i me­dia. Mär­ker du av det?

– Jag är själv kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult, så det hän­der att folk jag plug­ga­de med hör av sig och tror att de sett mig sä­ga sa­ker i tid­ning­ar.

Hur är det att va­ra ”den and­ra To­ve Hägg”?

– Gans­ka lugnt. Ibland ring­er det jour­na­lis­ter sent på kväl­lar­na och vill ve­ta sa­ker om på­gåen­de brott. Och jag har fått en del in­bjud­ning­ar till oli­ka fes­ter och eve­ne­mang, som skul­le ha skic­kats till po­li­sen To­we Hägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.