Fle­ra språk ökar chans till jobb

Vi i Solna - - KURSER & UTBILDNING -

har spans­kan gjort en re­sa i mot­satt rikt­ning och ökat från nio pro­cent år 2000, till 39 pro­cent 2017, en­ligt Skol­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.