Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

Vi i Solna - - DET HÄNDER -

Var­je vec­ka har du chans att vin­na två bio­bil­jet­ter ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets gul­mar­ke­ra­de ru­tor.

Täv­la om ut­lott­ning­en ge­nom att skic­ka in kod­or­den, ditt namn och din adress till e-post­a­dres­sen

[email protected]­rekt­press.se – el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Korsord, Di­rekt­press, Box 5290, 102 46 Stock­holm”. Se­nast på fre­dag 16.00 (sista da­tu­met överst på si­dan) vill vi ha din lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.