Sätt vär­mes­ling­or vid Riss­ne cent­rum

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Le­na Wal­ler

Åter ett år med då­ligt sköt­ta vägar i Riss­ne. Åter­i­gen får jag gå i plan­te­ring­ar för att kun­na kom­ma till tun­nel­ba­nan. Var­för finns det in­te vär­mes­ling­or på pla­nen vid Riss­ne cent­rum? Vil­ken skill­nad mot Sund­by­berg!

För­sök att gå från tun­nel­ba­nan upp mot Odal­vä­gen och Val­ky­ria­vä­gen. Är gång­vä­gen för­bi Val­ky­ria­vä­gen 9 bort­glömd?

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON/ARKIV

KALLT. In­sän­dar­skri­ben­ten ef­ter­ly­ser vär­mes­ling­or vid Riss­ne cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.