Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Jan­nis Ni­ko­pou­los Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 44

FRÅ­GA: Om jag vin­ner en bud­giv­ning, hur snabbt mås­te jag då skri­va på?

SVAR: Vin­ner man en bud­giv­ning och säl­ja­ren god­kän­ner det så finns det inga hin­der för när man kan skri­va på.

Man kan skri­va på sam­ma dag el­ler en­ligt över­ens­kom­mel­se mel­lan kö­pa­re och säl­ja­re.

Det van­li­gas­te är att man bo­kar en tid som fun­ge­rar för bå­da par­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.