ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

...skrev vi om Ha­nan Khalil som lär­de sig cyk­la som barn, men glömt hur man gör. Efter att ha gått en cy­kel­kurs för vux­na som an­ord­na­des av Sund­by­bergs stad i sam­ar­be­tar med Cy­kel­främ­jan­det lär­de hon sig på nytt och såg se­dan fram emot att cyk­la till­sam­mans med si­na barn.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.