Fler pa­vil­jong­er till sko­lor­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ur­svik­sko­lan ska byg­gas ut med till­fäl­li­ga pa­vil­jong­er. Det är kom­mu­nens plan för att mö­ta tryc­ket på plat­ser i för­sko­le­klass till hös­ten.

Sett till he­la kom­mu­nen fat­tas om­kring 100 plat­ser till hös­ten. Störs­ta söktryc­ket vän­tas till Ur­svik­sko­lan. Där sö­ker kom­mu­nen nu till­fäl­ligt bygg­lov i tio år för skol­pa­vil­jong­er.

För­sko­le­plat­ser i Kym­ling­e­sko­lan kan gö­ras om till skol­plat­ser när för­sko­lan Fors­ka­ren tas i bruk un­der 2018.

Lång­sik­ti­ga pla­nen är att ha en ny sko­la i Västra Ur­svik fär­dig om­kring 2022–2025. Den ska vän­da sig till barn i års­kur­ser­na 4–9. Men de­talj­pla­ne­ar­be­tet har in­te på­bör­jats än.

FO­TO: ARKIVBILD/ULRICA AN­DERS­SON

FLER. Nu pla­ne­ras pa­vil­jong­er även till Ur­svik­sko­lan. Här syns Duv­bo­sko­lans pa­vil­jong­er på Riss­ne äng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.