Tre tom­hyl­sor ef­ter skjut­ning

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

på mo­ped. Fle­ra per­so­ner ha­de ringt till po­li­sen ef­ter att ha hört skott­loss­ning i Hal­lon­ber­gen strax fö­re kloc­kan 05 på tis­da­gen. Tre tom­hyl­sor hit­ta­des på en gång­väg in­till ko­lo­ni­om­rå­det. – Det är ing­et som ty­der på att nå­gon har ska­dats, sä­ger Sven-Erik Ols­son vid po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral. En för­un­der­sök­ning om grovt va­pen­brott har in­letts. Två per­so­ner ska ha setts åka från plat­sen på mo­ped. En av dem upp­ges ha haft en röd väs­ka.

– Ing­en har sett dem han­te­ra nå­got va­pen. Men med tan­ke på tid­punk­ten är det gans­ka san­no­likt att de har med sa­ken att gö­ra; det är in­te så myc­ket folk i rö­rel­se, sä­ger SvenErik Ols­son.

FOTO: MOSTPHOTOS

SKOTT­LOSS­NING. Två per­so­ner har setts läm­na Hal­lon­ber­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.