Gruf­man kros­sa­de re­kor­det

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

SIMNING. Bar­bro Gruf­man blir 70 näs­ta vec­ka, men en av de bäs­ta pre­sen­ter­na gav hon sig själv i för­tid un­der Mas­ters-SM i Jön­kö­ping.

Bar­bro vann ett par and­ra di­stan­ser i klas­sen 70-74 år, den vik­ti­gas­te kom dock på all­ra längs­ta di­stan­sen – 1 500 me­ter fritt.

Hon var ute ef­ter det svens­ka re­kor­det och det ra­de­ra­des med rå­ge. Bar­bro Gruf­mans slut­tid blev 30.32,87 och det var en puts­ning av det gam­la re­kor­det med dry­ga två mi­nu­ter.

Näs­ta mål är tre Vans­bro­sim­ning­ar på li­ka många da­gar. Det ska hon kla­ra ut­an våt­dräkt.

FOTO: PRIVAT

RE­KORD. Bar­bro Gruf­man var ute ef­ter det svens­ka re­kor­det och det ra­de­ra­des med rå­ge. Bil­den är från Skan­di­na­vis­ka mäs­ter­ska­pen i Skel­leftåeäl­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.