Byt ut al­li­an­sen i hös­tens val

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - John­ny

Det är dags att by­ta ut Sund­by­bergs kom­mun­sty­rel­se och al­li­an­sen i hös­tens val – de har ba­ra in­tres­se av att byg­ga fler bo­stads­rät­ter. De bo­stads­rät­ter som byggs kom­mer många än­då in­te ha råd att kö­pa, till ex­em­pel unga män­ni­skor som vill flyt­ta hem­i­från, en­sam­stå­en­de som vill flyt­ta och som in­te har en lön på över 45 000.

Kom­mun­sty­rel­sen och al­li­an­sen ska även ploc­ka ut 75 mil­jo­ner kro­nor från För­val­ta­ren AB, på grund av då­li­ga be­slut i kom­mun och då­li­ga för­sälj­nings­af­fä­rer, höga kost­na­der och byg­gan­de av Ur­svik som kos­ta­de mer än vad det sma­ka­de. Och en­ligt ett mö­te mel­lan hy­res­gäst­för­e­ning­en och kom­mun­sty­rel­sen om stam­byte, ska även hy­res­gäs­ter­na stå för re­no­ve­ring­en av tvätt­stu­gor och ga­rage? Det­ta stäm­mer in­te en­ligt la­gen.

Käns­lan man får är att man vill bli av med hy­res­gäs­ter som in­te är vil­li­ga att be­ta­la ro­bus­ta hy­ror och vill ha mer re­spek­tab­la hy­res­gäs­ter som är vil­li­ga att in­te ifrå­ga­sät­ta hy­ror el­ler la­gen och hy­res­gäs­ter­nas rät­tig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.