Tog stryp­grepp på ex-flick­vän

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En man har dömts till två års fäng­el­se för att ha ta­git stryp­grepp på sin fö­re det­ta flick­vän, i hen­nes bostad i Sund­by­berg.

Dom­sto­len har gått på åkla­ga­rens brotts­ru­bri­ce­ring­ar: grov miss­han­del, hem­frids­brott och ola­ga hot.

Man­nen ska ha ta­git stryp­grepp på kvin­nan i fle­ra mi­nu­ter så att hon fick and­nöd, ef­ter att hon sagt nej till att åter­upp­ta re­la­tio­nen.

Han för­ne­kar brott och häv­dar att han ba­ra vil­le lug­na si­tu­a­tio­nen. ”Om han ha­de ve­lat dö­da hen­ne ha­de hon va­rit död i dag”, sä­ger han en­ligt do­men.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

DOM. Tings­rät­ten har gått på åkla­ga­rens al­ter­na­ti­va ru­bri­ce­ring och dömt man­nen för grov miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.