Årets skörd

Svamp, bär, frukt och grön­sa­ker. Här kom­mer tips på pry­lar som kan kom­ma till an­vänd­ning när du ska ta hand om sä­song­ens läc­ker­he­ter.

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Den flä­ta­de kor­gen från Åh­léns kos­tar 249 kro­nor.

Den här li­te mind­re kor­gen från Ikea pas­sar till bå­de svamp och fruk­ter. Pris 79 kro­nor.

re­dak­[email protected]­isund­by­berg.se 08-735 33 00 My Feld­ts bok ”Blå­bärs­snår, äp­pelskrutt och ra­bar­berskug­ga” hand­lar om bak­ning, håll­bar­het och om att le­va i sam­klang med naturen. Pris 199 kro­nor hos Ad­li­bris. Fyll kor­gen med nyskör­dad frukt och grön­sa­ker. Pris 369 kro­nor hos Gra­nit.De här fi­na bur­kar­na kanske kan an­vän­das till tor­ka­de kryd­dor och kan­ta­rel­ler. Pris 129 kro­nor hos Ikea.

Glas­flas­kan från Gra­nit kos­tar 29 kro­nor. Svamp­kni­ven från Sa­ga­form kos­tar 149 kro­nor hos Blue­box.se. Ett för­klä­de kan va­ra bra när saft och sylt ska ko­kas. Det här kos­tar 290 kro­nor hos Ar­ket.com.

Köks­hand­du­ken med svam­par på kos­tar 79 kro­nor hos Åh­léns.

Svamp­bors­ten från Iris Hant­verk kos­tar 110 kro­nor hos Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.