Av­tal sägs upp för bätt­re di­a­log

Vi i Sundbyberg - - SUNDBYBERG - FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

För­val­ta­ren har sagt upp bo­in­fly­tan­de­av­ta­let med Hy­res­gäst­för­e­ning­en för att ge­nom­fö­ra di­a­log själ­va. Ett in­komst­tapp på om­kring en halv mil­jon kro­nor år­li­gen, en­ligt Leif Tör­nqvist från Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

All­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­get För­val­ta­ren vill an­vän­da peng­ar­na själ­va till di­a­log med de bo­en­de, istäl­let för att lå­ta dem gå via Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.