Gläd­je för väx­an­de SIK ef­ter starkt år

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

Ori­en­te­rings­sä­song­en bör­jar gå mot sitt slut. Sund­by­bergs IK kan se till­ba­ka på ett fram­gångs­rikt år och gläds fram­för allt åt att det är så många grön­vi­ta ori­en­te­ra­re som är ak­ti­va.

FO­TO: MIC­KE WALLNÄS

Ett av SIK:s lag på ”10mi­la” i vå­ras. En av många täv­ling­ar där Sum­pan-lag täv­lat 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.