Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Jan­nis Ni­ko­pou­los Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 44

FRÅ­GA: Om jag vin­ner en bud­giv­ning, hur snabbt mås­te jag då skri­va på? Jag ska åka till Mal­mö näs­ta vec­ka.

SVAR: Det finns ing­et som re­gle­rar rent tids­mäs­sigt när man mås­te skri­va på. Det som kan va­ra bra att ve­ta dä- re­mot, är att skul­le ett nytt bud kom­ma in så mås­te det fram­fö­ras till säl­ja­ren och ris­ken är då stor att kö­pet blir dy­ra­re.

Vill man då in­te ris­ke­ra att det­ta sker så kan det va­ra bra att skri­va över­lå­tel­se­av­tal så snabbt som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.