Brand­för­sva­ret

Vi i Sundbyberg - - NYEHETER -

1949 bil­da­des Sol­naSund­by­bergs brand­för­svars­för­bund. En ge­men­sam brand­sta­tion på Ekens­bergs­vä­gen i Råsun­da stod klar 1957.

2002 ingicks ett av­tal med då­va­ran­de Stock­holms brand­för­svar, som där­ef­ter sva­ra­de för rädd­nings­tjäns­ten även i grann­kom­mu­ner­na.

2009 bil­da­des Stor­stock­holms brand­för­svar som om­fat­tar tio kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.