Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Mat­ti­as Mar­di­ni Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 52

FRÅ­GA:

Har mäk­la­ren un­der­sök­nings­plikt när hen för­med­lar en bo­stad?

SVAR:

Mäk­la­re har ing­en di­rekt un­der­sök­nings­plikt. Säl­ja­ren an­sva­rar för de upp­gif­ter som han el­ler hon läm­nar till fas­tig­hets­mäk­la­ren. Mäk­la­ren har ing­en di- rekt un­der­sök­nings­skyl­dig­het om han el­ler hon in­te fin­ner upp­gif­ter­na orim­li­ga på nå­got sätt. Det är fas­tig­hets­mäk­la­re an­svar att in­for­me­ra kö­pa­re om de­ras långt­gå­en­de un­der­sök­nings­plikt samt säl­ja­ren om dess an­svar för de upp­gif­ter­na de läm­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.