Skyd­da brö­det från kun­der

Vi i Sundbyberg - - TYCK OM! -

mig över att hun­dar (även sto­ra) nu­me­ra får föl­ja med in på så­väl re­stau­rang­er som ba­ge­ri­er. Förr ha­de Häl­so­vårds­nämn­den syn­punk­ter på det­ta. Al­ler­gi­er? Vi­da­re har jag märkt att vis­sa ba­ge­ri­er in­te skyd­dar si­na bul­lar med me­ra från kun­der­nas hos­ta, nys­ning­ar et­ce­te­ra. En glas­ski­va fram­för brö­det vo­re in­te för myc­ket be­gärt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.