Pen­del­tå­gen stop­pas igen

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Lou­i­se Born­hall lou­i­se.born­[email protected]­rekt­press.se

För många pen­del­re­se­nä­rer bör­jar det bli en va­na att åka er­sätt­nings­buss och tun­nel­ba­na någ­ra vec­kor per år, när Tra­fik­ver­ket byg­ger ut Mäl­ar­ba­nan.

Här är he­la lis­tan över de pla­ne­ra­de av­stäng­ning­ar­na som gäl­ler näs­ta år. Påsk­hel­gen

Tåg­tra­fi­ken Sund­by­berg-Ja­kobs­berg är in­ställd från skär­tors­da­gen 18 april till tra­fik­dyg­nets slut på an­nan­da­gen, måndag 22 april. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan. Som­ma­ren

Som­mar, sol och ... pen­delav­stäng­ning! Här stängs tåg­tra­fi­ken av på sträc­kan Sund­by­berg-Ja­kobs­berg från fre­dag 5 ju­li kloc­kan 22.45 till tra­fik­dyg­nets slut sön­da­gen 28 ju­li. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan. All­hel­go­na­hel­gen Tåg­tra­fi­ken på sträc­kan Stock­holm ci­ty-Ja­kobs­berg är in­ställd från fre­dag 1 no­vem­ber 2019 kloc­kan 22.40 till tra­fik­dyg­nets slut sön­da­gen den 3 no­vem­ber. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan.

Da­tu­men för av­stäng­ning­ar­na kan kom­ma att änd­ras.

Fle­ra tra­di­tions­en­li­ga pen­delav­stäng­ning­ar vän­tar re­se­nä­rer­na även un­der 2019. AV­STÄNG­NING­AR. FO­TO: RO­LAND MAGNUSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.