Sund­by­berg långt ner i skol­rank­ning

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Sund­by­berg ham­nar långt ner i Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga ran­king Bäs­ta skol­kom­mun - först på plats num­mer 220 av lan­dets 290 kom­mu­ner. Men det in­ne­bär än­då en li­ten för­bätt­ring från för­ra årets plats 225.

Lä­rar­för­bun­det har be­dömt lan­dets kom­mu­ner ut­i­från 13 oli­ka kri­te­ri­er som ex­em­pel­vis me­rit­vär­den, lärar­tät­het, hög­sko­le­be­hö­rig­het och lä­rar­lö­ner.

Högst i Stock­holms län ham­nar Dan­de­ryd på plats 16. Nynäs­hamn lig­ger sämst till, plats 269 av 290 kom­mu­ner. Sol­na kom­mun tar ett re­jält skutt i i ran­king­en, från plats 217 till plats 166.

Sko­lor­na i Vel­linge kom­mun i Skå­ne ran­king­en. Fa­gers­ta i Väst­man­land ham­nar på bot­ten­plat­sen.

KONST. Stu­re­ga­tan (privat ägo). FO­TO: JA­NI­NE SELDENTHUIS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.