La­gen prö­vas

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Bland an­nat Sol­na, Sundbyberg och Li­din­gö kom­mu­ner har valt att tol­ka bo­sätt­nings­la­gen från 2016 strikt, det vill sä­ga att kom­mu­nens an­svar upp­hör ef­ter två år.

Kam­mar­rät­ten har gått på sam­ma lin­je.

Utsla­get har över­kla­gats av Mil­jö­par­ti­et i Li­din­gö. Kam­mar­rät­ten har be­slu­tat att ta upp frå­gan till pröv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.