Hallonbergen Li­ve

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Hallonbergen Li­ve är en kul­tur­dag för barn och unga i Sundbyberg med mu­sik, dans, te­a­ter, konst, hög­läs­ning, film, slöjd, animation, cir­kus och myc­ket mer.

Bib­li­o­tek Sundbyberg, Fri­tids­går­den Fri­ti­den och Kul­tur Sundbyberg i Hallonbergen Cent­rum bju­der på pro­gram­met i sam­ar­be­te med DIS/ Dans i Stock­holms stad & län, Slöjd Stock­holm, Re­gi­on­bib­li­o­tek Stock­holm, Stock­holms läns mu­se­um, Film Stock­holm och Läns-mu­si­ken i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.