Jul­fyn­da på de­sign­mark­na­den

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Näs­ta helg, den 8 och 9 de­cem­ber, mel­lan kloc­kan 11 och 17 är det dags för Ma­ra­bou­par­kens konst­halls de­signjul­mark­nad.

På jul­mark­na­den kan man bland an­nat hit­ta per­son­li­ga och håll­ba­ra jul­klap­par från väl­kän­da form­gi­va­re och lo­van­de ny­kom­ling­ar. För bar­nen finns Monster­klub­bens jul­mark­nad där det till­ver­kas jul­kort och eget om­slags­pap­per. Sund­by­bergs dans­sko­la och den kom­mu­na­la mu­sik­sko­lan fram­trä­der.

Själv­klart snur­rar cho­klad­hju­let he­la hel­gen. En­trén på 50 kro­nor är till för­mån för Räd­da Bar­nen.

FOTO: MOSTPHOTOS

CHOKLAD. Själv­klart snur­rar cho­klad­hju­let he­la hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.