Många min­nen när Bri­stol-skylt tän­des

Ny ly­ser det över Bri­stol – även of­fi­ci­ellt. I lör­dags för­ra vec­kan tän­des den re­no­ve­ra­de skyl­ten un­der hög­tid­li­ga for­mer.

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Re­dan i vec­kan lyf­tes skyl­ten på plats och tes­ta­des. Men på lör­da­gen var det of­fi­ci­ell in­vig­ning.

En hel del folk ha­de sam­lats för att för­e­vi­ga den hi­sto­ris­ka stun­den i hör­net av Stu­re­ga­tan och Es­pla­na­den.

Kul­tur- och fri­tids- nämn­dens ord­fö­ran­de Jo­han Storå­kers (L) ha­de fått he­dersupp­dra­get att in­vig­nings­ta­la och tryc­ka på lys­knap­pen.

– Bri­stol är vik­tig bå­de för Stu­re­ga­tan och Sund­by­berg. Det är en del av histo­ri­en. Det är vik­tigt att vi får ett får ett brett och mång­fa­cet­te­rat ut­bud här på Bri­stol, sa han och tryck­te igång be­lys­ning­en.

Ing­var Unge, 75, ha­de en kam­rat i hu­set och sprang runt i lo­ka­ler­na re­dan i för- sko­le­ål­dern. Men ett min­ne som fort­fa­ran­de får ho­nom att ly­sa upp lig­ger någ­ra år läng­re fram i ti­den.

– Ma­ski­nis­ten Berg­mans två dött­rar. Den ena vack­ra­re än den and­ra. Jag gjor­de mi­na fram­stö­tar men det blev ing­et, sä­ger han och ler.

Ef­ter den of­fi­ci­el­la in­vig­ning­en var det premiär på Lil­la Par­kens jul­fö­re­ställ­ning ”Re­san till Tom­te­land”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.