Gran­nars obe­grip­li­ga kla­gan

Vi i Sundbyberg - - TYCK OM! -

kla­ga på barn som hörs och var­för bor in­te des­sa män­ni­skor en­skilt i sko­gen? Har en gran­ne som bul­ta­de i ta­ket när någ­ra barn var hos mig kloc­kan 17.00. Han sä­ger dess­utom att det ska va­ra tyst ef­ter 18.00 be­rät­ta­de de som bod­de här in­nan mig.

Han har brå­kat med gran­nar­na i över 10 år och bor fort­fa­ran­de kvar fast vär­den vet om det. Bun­ta ihop al­la gnällspi­kar och sätt dem i sam­ma hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.